3D Modeller Kilonova'nın Ağır Element Yaratılışının Sırlarını Ortaya Çıkarıyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

3D Modeller Kilonova'nın Ağır Element Yaratılışının Sırlarını Ortaya Çıkarıyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
Shingles ve diğerleri 2023 ApJL 954 L41

Kilonova: Patlama ve Sonrası

Demirden daha ağır elementlerin yaklaşık yarısı, iki nötron yıldızının birbiriyle birleşmesiyle elde edildiği gibi, aşırı sıcaklıkların ve nötron yoğunluklarının olduğu bir ortamda üretilir

Referans: Luke J 3847/2041-8213/acf29auzay-2


Birleşme anında iki nötron yıldızı yerçekimi dalgaları ve görünür ışık, bu element üretiminin ana alanı olarak nötron yıldızı birleşmelerine işaret etti

3 boyutlu bir model olduğundan, gözlemlenen ışık herhangi bir izleme yönü için tahmin edilebilir It is one of the journals published by the American Astronomical Society (AAS), and is considered one of the most prestigious journals in the field Bu süreçler ve yayılan ışık, ışınım aktarımının bilgisayar simülasyonları ile modellenebilir Sim, 8 Eylül 2023, Astrofizik Günlük Mektupları

Bu alandaki gelecekteki ilerlemeler, spektrumlardaki özellikleri tahmin etme ve anlama konusundaki hassasiyetimizi artıracak ve ağır elementlerin sentezlendiği koşullar hakkındaki anlayışımızı daha da ileriye taşıyacaktır Spektral dağılımın değişme hızının hesaplanması ve geç zamanlarda dışarı atılan malzemenin tanımlanması gibi başka zorluklar da devam etmektedir They were first detected in 2015 by the Advanced LIGO detectors and are produced by catastrophic events such as colliding black holes, supernovae, or merging neutron stars 3 - 2 " data-gt-translate-attributes="["attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"]">atom-Ağır elementlerin hafif etkileşimleri " data-gt-translate-attributes="["attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"]">nötron yıldızı birleşmeler, ağır elementlerin kökenine dair anlayışımızı geliştiriyor Bu çekirdekler kararlı hale gelinceye kadar bozunarak, yaklaşık bir hafta içinde hızla sönen parlak bir ışık emisyonu olan patlayıcı bir ‘kilonova’ geçişine güç veren enerjiyi serbest bırakır GSI/FAIR bilim insanı ve yayının baş yazarı Luke J Bu modellerin temel bileşeni, FAIR tesisi tarafından sağlanacak olan yüksek kaliteli atom ve nükleer deneysel verilerdir Kredi bilgileri: Luke J

Gelişmiş 3 boyutlu bilgisayar simülasyonları, gerçek ışık gözlemlerini yakından yansıtmıştır It is made up of protons and neutrons within the nucleus, and electrons circling the nucleus Bu simülasyonlar, demirden daha ağır elementlerin kökeninin anlaşılmasında çok önemlidir Shingles, “Simülasyonlarımız ile kilonova AT2017gfo’nun gözlemi arasındaki benzeri görülmemiş uyum, patlamada ve sonrasında neler olduğunu genel olarak anladığımızı gösteriyor” diyor Kilonova 3D simülasyonunun sonucu " data-gt-translate-attributes="["attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"]">Astrofizik Günlük Mektupları
DOI: 10 Sonunda birbirlerine doğru spiral çizip birleştiklerinde, ortaya çıkan patlama, bir dizi nötron yakalama ve beta bozunması yoluyla kararsız, nötron açısından zengin ağır çekirdekler üretmek için uygun koşullardaki maddenin fırlatılmasına yol açar 5 that of the Sun

Işınımsal Transfer Simülasyonlarının Arkasındaki Mekanizma

Nötron yıldızı birleşmesinden çıkan malzeme içindeki elektronlar, iyonlar ve fotonlar arasındaki etkileşimler, teleskoplarla görebildiğimiz ışığı belirler Shingles, “Bu alandaki araştırmalar, esas olarak nötron yıldızı birleşmelerindeki hızlı nötron yakalama süreciyle üretilen demirden daha ağır elementlerin (platin ve altın gibi) kökenlerini anlamamıza yardımcı olacak” diyor Kredi bilgileri: Dana Berry SkyWorks Digital, Inc

3 boyutlu simülasyon, maddenin yüksek yoğunluklardaki davranışı, kararsız ağır çekirdeklerin özellikleri ve